Αυτό το ερώτημα όπως και πολλά άλλα στην ζωή απαντάται διπλωματικά γιατί πολύ απλά όλα είναι σχετικά!

Όμως επείδή το ενυδρείο είναι πράγματι ολόκληρη επιστήμη αν θέλει κανείς να εμβαθύνει, και στο google συνήθως χανόμαστε και στο τέλος

έχει τελειώσει ο χρόνος που διαθέτουμε και ποτέ δεν τελειώνουν αυτά που θέλουμε να διαβάσουμε, εδώ σε αυτό το άρθρο θα απαντηθεί το

ερώτημα όσο πιο άμεσα,ικανοποιητικά και γρήγορα είναι δυνατόν!

Το πόσο συχνά πρέπει να ρίχνω λίπασμα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες ας προχωρήσουμε αναφέροντας επιγραμματικά κάποιους:

  1. Το έιδος του λιπάσματος και τις οδηγίες του παρασκευαστή.
  2. Την ένταση του φωτός μας το φάσμα αλλά και την φωτοπερίοδο.
  3. Την θερμοκρασία του νερού.
  4. Το πόσο συχνά προβαίνουμε σε αλλάγές νερού.
  5. Την χρήση CO2.
  6. Τον αριθμό των φυτών στο ενυδρείο μας.

   Το είδος του λιπάσματος και τις οδηγίες του παρασκευαστή

   Τι σημαίνει αυτό? πολύ απλά κάθε παρασκευαστής συστείνει σύμφωνα με την σύνθεση του προϊόντος κάθε πότε και πόσο θα πρέπει να ρίχνει

    δόση στο ενυδρείο ώστε να μην υπάρξουν αντίθετα αποτελέσματα απο την υπερλίπανση.

   Την ένταση του φωτός και την φωτοπερίοδο

   Το φώς παίζει σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη των φυτών φυσικά, Χωρίς αυτό σταματάει η *φωτοσύνθεση ,δηλαδή  η βιοχημική διαδικασία που δινει    "ανάσα" στο φυτό.

*{Η φωτοσύνθεση είναι σημαντικότατη και ιδιαίτερα πολύπλοκη βιολογική διεργασία, δια της οποίας οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί, χρησιμοποιώντας φωτεινή ενέργεια, διοξείδιο του άνθρακα και νερό, παράγουν τα απαραίτητα για τη θρέψη τους συστατικά. Τα χλωροφυλλούχα φυτά έχουν την ικανότητα να μετατρέπουν το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό σε οργανικές ουσίες, όπως γλυκόζη, απαραίτητες για την ανάπτυξη και τη συντήρησή τους. Η φωτοσυνθετική αυτή διεργασία γίνεται με την ενέργεια του ηλιακού φωτός. Η χημική αντίδραση της φωτοσύνθεσης, λεγόμενη και αντίδραση φωτοσύνθεσης είναι:

6CΟ2 + 12Η2Ο → C6Η12Ο6 + 6O2 + 6Η2Ο + 674 θερμίδες.}

Όλο αυτό φανερώνει τώρα ότι αν προσομοιωθούν οι συνθήκες φωτεινότητας που απαιτούν τα φυτά γιατί αυτό είναι "γραμμένο" στο DNA τους επειδή συνέβαινε για χιλιάδες χρόνια οπότε το απαιτούν για να λειτουργήσουν κανονικά , τότε αυτό θα σημαίνει ότι το φυτό ανοίγει τις "πόρτες" του διάπλατα

για να υποδεχθεί τα στοιχεία που επίσεις απαιτεί  για να αναπτυχθεί πχ. CO2, ιχνοστοιχεία,μεγαλοστοιχεία.κ.α.

Οπότε όσο πιο ιδανικές οι συνθήκες φωτεινότητας και φωτοπεριόδου τόσο πιο διάπλατα ανοιχτές οι "πόρτες" υποδοχής του φυτού. οπότε πιο συχνά

λίπασμα, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό ,όλο αυτό είναι σε συνάρτηση με τα επίπεδα CO2 που θα γίνει λόγος παρακάτω.

  Την θερμοκρασία του νερού

Τα τροπικά φυτά έχουν επίσεις στο DNA τους συγκεκριμένες θερμοκρασίες στις οποίες μπορούν να εκτελέσουν συγκεκριμένες διεργασίες , και αυτό μάλιστα διαφέρει και ανάλογα το είδος του φυτού.

 Πολύ απλά δηλαδή αν το φυτό δεν έχει την θερμοκρασία των 25 πχ. βαθμών κελσίου και έχει 15 τότε θα υπολειτουργεί και ίσως να αρχίσει να παρακμάζει, όμως από τους 25 μέχρι τους 15 βαθμούς έχουμε 10 ολόκληρους βαθμούς διαφορά , ε αυτή η διαβάθμιση των επιπέδων θερμοκρασίας καθορίζει επίσεις το πόσο είναι ικανό το φυτό  να καταναλώσει το φυτό τα λιπάσματα που του προσφέρουμε.

 Αλλαγές νερού

Οι αλλαγές νερού αφαιρούν αναπόφευκτα κάποια στοιχεία που χρειάζονται τα φυτά πχ, νιτρικά, φωσφορικά, αλλά και μέρος των λιπασμάτων που ρίχνουμε, οπότε χρειάζεται ανανέωση της λίπανσης τους.Όλα κρίνονται στην ευαίσθητη ισορροπία που θα πετύχει  ο χομπίστας, παρατηρώντας τα συμβαίνοντα στο ενυδρείο του.

CO2

Το διοξείδιο του άνθρακα παίζει σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη του φυτού φυσικά αφού είναι και κρίσιμο στοιχείο για την λειτουργία της φωτοσύνθεσης.

To CO2 είναι το "καύσιμο" του φυτού έιναι αυτό που το κάνει να τρέχει αντί να περπατάει και όταν τρέχει πεινάει περίσσότερο και θα φάει αυτά που εμείς θα του δώσουμε δηλαδή τα λιπάσματα.

Αν έχουμε πολύ φως ,όχι CO2, λίγα ψάρια, λίγα φυτά στο ενυδρείο και ρίχνουμε αρκετό λίπασμα συχνά,τότε τα φυτά θα αδυνατούν να εκμεταλευτούν το λίπασμα μας και αυτό θα κυκλοφορεί ελέυθερο στο ενυδρείο χωρίς να το φάνε τα φυτά μας ή θα φάνε πολύ λίγο από αυτό...και το υπόλοιπο θα το εκμεταλλευτούν κάποοι άλλοι οργανισμοί που είναι κομμάντος επιβίωσης και έιναι παντός καιρού ..είναι οι γνωστές και αντιαισθητικές άλγες!

Ο αριθμός των φυτών στο ενυδρείο μας

Άλλος ένας παράγοντας που μπορεί να υποδείξει πόσο λίπασμα θα πρέπει να ρίχνουμε στο ενυδρείο μας και πόσο συχνά, αν υπήρχε ένας μαθηματικός τύπος ή ένα πρόγραμμα που θα του δίναμε όλα τα παραπάνω δεδομένα σίγουρα θα εμφάνιζε κάθε φορά την δόση που θα απαιτούνταν ακριβώς!