Είναι γνωστά είδη ψαριών που κυκλοφορούν στο εμπόριο και θα ξεκινήσουμε όχι αλφαβητικά αλλά σύμφωνα με την μανία καταστροφής τους!

leporinous Octofasciatus  και γενικά το είδους leporinous μη δεί πράσινο...leporinous octofasciatous

Metynnis Argenteus (Silver Dollar)                                                            silver dollars

African cichlids Malawi Mbuna (περιλαμβάνει όλη την κατηγορία)              african mbuna

Μonodactylous Argenteus                                                                       monodactylus

 

 

Melanotaenia Boesmani ( Rainbow)                                                            melanotaenia boesemani 2

Hyphessobrycon Anisitsi (Buenos Aires tetra)                                           buenos aires tetras

Scats ( ψάρια υφάλμυρου νερού)                                                                scats fish

Caracius Auratus (χρυσόψαρο)                                                                   goldfish